Ponowne przetwarzanie

Ponowne przetwarzanie pozostałości

Od ponad 30 lat zajmujemy się recyklingiem zużytych środków do obróbki strumieniowo-ściernej. Odzyskane ziarna nie tracą swoich właściwości.  Pomimo zmniejszenia rozmiaru ziaren, zachowują one wszystkie właściwości ścierne. Po oczyszczeniu i ponownym frakcjonowaniu produkt może być ponownie użyty w tym samym lub innym zastosowaniu.

Cząstki metaliczne można zwykle  usunąć z granulowanej mieszaniny za pomocą magnesu - chyba że cząstki żelaza są bardzo drobne. Usuwanie takich zanieczyszczeń metalicznych jest wyzwaniem, na które jesteśmy przygotowani dzięki naszym urządzeniom. Dodatkowo bardzo ważne jest oddzielanie cząstek innych niż żelazo. Należą do nich aluminium, stal nierdzewna, a także niskiej jakości tlenki żelaza, które zwykle nie są magnetyczne.

Nasz system recyklingu

  • Analiza materiału
  • Oznaczenie zanieczyszczeń
  • Usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych
  • Odpylanie
  • Rozmagnesowanie
  • Rozsiewanie czyszczonego materiału zgodnie z obowiązującymi standardami

Nie musisz się martwić utylizacją, zleć nam przetworzenie elektrokorundu!

Skontaktuj się z nami!​​​​​​​

 


Wiedza + { Interesujące fakty Publikacje Aktualności