Klasyfikacja

Klasyfikacja - frakcjonowanie mikroziaren

Ziarna mogą być przesiewane tylko w takim zakresie, w jakim dostępne są sita o odpowiedniej szerokości oczek. Ponadto przesiewany materiał nie może być tak drobny, że nie będzie już "sam z siebie" przesypywał się przez siatkę. Poniżej ok. 50 µ (0,050 mm) przesiewanie nie jest już możliwe.

"Zakres mikroziaren" odnosi się do wielkości ziarna drobniejszego niż 58 µ. Nie można go już określić za pomocą przesiewaczy wibracyjnych, ale metodami takimi jak sedymentacja lub pomiar laserowy (testy laboratoryjne). W procesie produkcyjnym ziarna są frakcjonowane przez separację powietrzną. Rozkład ziaren jest określony przez wartość 50% (D50), wartości 3% (D3) i wartości 94% (D94).

Zastosowanie

  • Przemysł podłóg laminowanych
  • Przemysł lakierniczy
  • Przemysł papierów ściernych
  • Ceramika przemysłowa
  • Przemysł piaskowania
  • Przemysł materiałów ściernych

Możliwe jest frakcjonowanie do ok. 3 µm (F 1200; klasyfikacja FEPA).

Skontaktuj się z nami


FEPA-F

FEPA D50 (µm)
F 230 53,0 ±3
F 240 44,5 ±2
F 280 36,5 ±1,5
F 320 29,2 ±1,5
F 360 22,8 ±1,5
F 400 17,3 ±1
F 500 12,8 ±1
F 600 9,3 ±1
F 800 6,5 ±1
F 1000 4,5 ±0,8
F 1200 3,0 ±0,5
Wiedza + { Interesujące fakty Publikacje Aktualności